Mechanizm korekcji ruchów przez móżdżek

Jądra móżdżku są pobudzane przez włókna kiciaste i włókna pnące i są jednocześnie hamowane przez komórki Purkinjego. Gdy organizm aktualnie pozostaje w spoczynku, pobudzenie jąder móżdżku nieco przeważa nad ich hamowaniem. Wskutek tego jądra móżdżku stale wytwarzają i wysyłają impulsy, głównie do rdzenia kręgowego. Natomiast w trakcie wykonywania czynności ruchowych, gdy włącza się regulacyjna czynność móżdżku, pobudzenie jąder móżdżku może zwiększać się lub zmniejszać. Procesy te mają podstawowe znaczenie dla korygowania przebiegu czynności ruchowych. Rozróżnia się cztery rodzaje korekcji ruchów przez móżdżek: 1) tłumienie ruchów oscylacyjnych, 2) korekcję ruchu aktualnie wykonywanego, 3) korekcję ruchu zamierzonego i 4) kontrolę ruchów szybkich (zwanych balistycznymi).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)