MOŻE BYĆ JESZCZE GORZEJ

A może być jeszcze gorzej: każdą nadwyżkę nie przeznaczoną na zaspokojenie najpil­niejszych potrzeb może zagarnąć w wyniku doko­nanej ad hoc zmiany zasad właściciel ziemski, ku­piec czy lichwiarz. Jest to wciąż świat Ricarda, a w tym świecie oczywista nadzieja poprawy tkwi w innym rozdziale dochodu, opartym na odmiennej strukturze społecznej. Z tejże racji,j dopóki nie wzrośnie udział przeciętnego człowieka w produk­cji, ma on słabe lub zgoła żadne bodźce do jej zwię­kszania — na przykład do stosowania lepszych me­tod uprawy. Mieszkańcy licznych krajów tzw. zaco­fanych często słyszeli od swych przypuszczalnie światlejszych mentorów z krajów ekonomicznie bardziej rozwiniętych, że nie powinni domagać się reform społecznych wraz z ich niepokojącymi, a na­wet rewolucyjnymi implikacjami, lecz skoncentro­wać się na wzroście produkcji. Może to być rada całkiem niewłaściwa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)