NAJWAŻNIEJSZA POCHWAŁA

Naj­wyższą pochwałę pod adresem inteligencji busi­nessmana stanowi stwierdzenie, że zna się na pro­dukcji. W naszych czasach naukowcom nie brak prestiżu, ale wciąż zakładamy, że prawdziwie po­żyteczni mogą się stać tylko pod kierunkiem czło­wieka zaangażowanego w produkcję. „Każdy śro­dek lub przepis, który utrudnia bądź zdaje się utrudniać podaż większej ilości lepszych rzeczy, bu­dzi intuicyjne przerażenie, tak jak bluźnierstwo bu­dzi sprzeciw ludzi wierzących, pacyfizm zaś — wo­jowniczo usposobionych.” Nie jesteśmy w stanie przecenić wagi produkcji. Powtarza się nam regularnie — mądrość obiego­wa najczęściej w ten sposób usprawiedliwia naszą cywilizację, a nawet nasze istnienie — że amery­kański standard życia jest „cudem świata”. I w du­żej mierze jest tak rzeczywiście.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)