NASTĘPUJĄCY WNIOSEK

Wniosek jest następujący: nie można mieć pewności, że zadowolenie ze świe­żych nabytków powiększających zasoby jednostki ma tendencję malejącą. A więc nie można twier­dzić, że produkcja tych rzeczy staje się mniej pilna.Warto poświęcić chwilę uwagi temu, cośmy osiągnęli. Teza o malejącej użyteczności nadal słu­ży swemu nieodzownemu celowi wyszukiwania związku między pilnością potrzeb i wynikłą z niej chęcią płacenia a ilością dóbr. W każdej dowolnie obranej chwili im więcej dana osoba może posia­dać, tym mniej cieszy ją powiększanie zapasu po­siadanych rzeczy i tym mniej skłonna jest płacić. Reakcje grupy będą sumą reakcji jednostek, z któ­rych ta grupa się składa. A więc im większa podaż, tym mniejsza chęć płacenia za przyrosty krańco­we i stąd krzywa popytu znana wszystkim, którzy choćby tylko liznęli teorii ekonomicznej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)