Neurobiologiczne podłoże marzeń sennych

Aby ustalić neurobiologiczne podłoże marzeń sennych, badacze nawiązują do wyników badań na zwierzętach, w których wykazano aktywność różnych struktur układów neuroprzekaźnikowych mózgu podczas czuwania, snu NREM i snu REM. Zwrócono uwagę, że iglice PGO, wykryte najpierw u kota i początkowo uważane za specyficzny atrybut snu u tego gatunku, występują także podczas snu REM u człowieka i mogą być wyrazem wzmożonej czynności podkorowych i korowych ośrodków wzroku. Z tego powodu w marzeniach sennych dominują doznania wzrokowe. Źródłem pobudzenia układu wzrokowego nie są jednak, jak w stanie czuwania, impulsy nerwowe pochodzące z siatkówki, lecz impulsy nerwowe powstające w neuronach mostu i docierające drogami cholinergicznymi do ciała kolankowatego bocznego i do ośrodków wzrokowych kory mózgu. Impulsy te aktywują ślady pamięciowe zakodowane w asocjacyjnych obszarach kory wzrokowej. Jednocześnie wskutek zmniejszenia aktywności układu noradrenergicznego i serotoninergicznego podczas snu REM ustaje modulujący wpływ noradrenaliny i 5-hydroksytryptaminy na czynność ośrodków kory, charakterystyczny dla stanu czuwania, dlatego zakodowana w nich informacja jest odtwarzana chaotycznie, a powstające wtedy doznania są nie tylko nierealne w treści, lecz także dziwaczne pod względem wzajemnych powiązań.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)