NOWE ZAGADNIENIA BADAWCZE

To właśnie w tej placówce opraco­wano urządzenie, które blokuje pod wpływem odoru alko­holowego kierowcy układ zapłonowy samochodu: urządze­nie elektroniczne uniemożliwią osobie nietrzeźwej włącze­nie zapłonu.  W kraju mamy kilka placówek naukowych, które  szybko podejmować badania, i to na światowym poziomie. Do takich sprawnie funkcjonujących organizmów można zaliczyć m. in. Instytut Podstawowych Problemów Tech­niki, Instytut Maszyn Matematycznych. Warto sięgnąć po ich doświadczenia organizacyjne, upowszechnić metody. zarządzania.W Instytucie Maszyn Matematycznych (po reorganiza­cji placówki), przy ścisłej współpracy z wrocławskim ELWRO oraz innymi przedsiębiorstwami MERY, przystą- .piono do opracowywania nowych zagadnień badawczych w ciągu kilku tygodni!

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)