Oddziaływania przez jądra wzgórza

W miarę poznawania tych zjawisk stawało się oczywiste, że oprócz nieswoistego oddziaływania przez jądra wzgórza na całą korę układ siatkowaty oddziałuje również na obszary kory w sposób zróżnicowany. Działane to wywiera za pośrednictwem dróg o różnym neurochemicznym podłożu transmisji synaptycznej, tj. noradrenergicznych, dopaminergicznych, serotoninergicznych i cholinergicznych. Jądra, w których biorą początek te drogi, znajdują się w moście i śródmózgowiu, w bliskim sąsiedztwie tworu siatkowatego, mogą więc stąd łatwo otrzymywać pobudzenie. Drogi o różnym charakterze transmisji synaptycznej docierają do tych samych obszarów kory mózgu, a zatem charakter oddziaływania układu siatkowatego na korę nie jest stały, lecz może się różnić w zależności od rodzaju aktualnie zaangażowanego układu neurotransmisyjnego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)