ODWROTNY SKUTEK

Ale odwrotny skutek jest równie jasny, a kry­jące się za nim naciski o wiele bardziej katego­ryczne. Jak już wspomniano, istotnym warunkiem bezpieczeństwa ekonomicznego robotników, rol­ników i businessmanów jest wysoki poziom pro­dukcji. Dzięki niemu wszyscy uzyskują znośny stopień bezpieczeństwa. Przy niskim poziomie pro­dukcji te mikroekonomiczne środki, przynajmniej w swej obecnej formie, są li tylko namiastką. Co więcej, choć argumentem przemawiającym za od­szkodowaniami dla bezrobotnych, emeryturami i innymi środkami gwarantującymi mikroekono­miczne bezpieczeństwo było to, że zwiększają rów­nowagę gospodarczą, nigdy nie stanowiło to ich głównego celu. Zaprojektowano je głównie z myślą o indywidualnym odbiorcy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)