Optymalne żerowanie

Etologom znane są przykłady różnych, niekiedy spektakularnych form zdobywania pokarmu przez zwierzęta roślinożerne i drapieżne. Relacjami między kosztem energetycznym tych zachowań a ilością uzyskanej energii zajmuje się ekologia behawioralna. Zwierzęta w swych działaniach pokarmowych kierują się zasadami ekonomicznymi, polegającymi na szacowaniu wielkości uzyskanej energii w stosunku do poniesionych kosztów. Wiąże się to z umiejętnością korzystania z zasobów żywnościowych środowiska, którą nazwano optymalnym żerowaniem. Pokarm jest najczęściej rozmieszczony nierównomiernie w postaci wysp (tzw. łat). Zwierzęta korzystają z tych zasobów w taki sposób, by jak najmniejszym kosztem i w jak najkrótszym czasie pobrać z otoczenia jak najwięcej kalorii. Optymalne żerowanie polega nie tylko na umiejętności znajdowania miejsc obfitujących w pokarm, lecz także na porzucaniu we właściwym czasie nie wyeksploatowanej w pełni łaty i przenoszeniu działalności konsumpcyjnej na inne, nie penetrowane dotychczas miejsce. Ważne jest również, aby zwierzę nie wracało do miejsc dopiero co opróżnionych. Takie postępowanie zwiększa skuteczność żerowania, wyrażającą się wysoką średnią ilością energii netto pobranej w jednostce czasu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)