ORGANIZACJA ZAPLECZA

W Polsce w 66 jednostkach Polskiej Akademn Nauk mamy ponad 700 samodzielnych pracowników naukowo- -badawczych’i ponad 2100 pomocniczych, a w tym blisko 1500 doktorów. W przeważającej liczbie są to instytuty i zakłady, które można zaliczyć do „małej nauki”/ czyli zatrudniające po kilku lub najwyżej kilkunastu profeso­rów i docentów.  Organizacja zaplecza .naukowo-badawczego poszczegól­nych dziedzin życia gospodarczego świadczy także o dominacji tego, co określa się mianem „małej nauki”. Jak wynika z opracowania GUS w 22 placówkach nauko­wo-badawczych budownictwa pracowało 230 samodziel­nych pracowników badawczych, a w wyodrębnionych jed- ” nostkach rozwojowych, tylko 6 naukowców.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)