OŚRODKI BADAWCZE

Ośrodki-badaw­czo-rozwojowe są instytutami, ale ściśle związanymi z przedsiębiorstwami przemysłowymi. I to stanowi pers­pektywę ich rozwoju.’Ośrodki te odpowiadają za cały cykl badawczo-rozwojowy — a więc od pomysłu do urucho­mienia produkcji przemysłowej. Doświadczenia z tworze- ‚ niem ośrodków badawczo-rozwojowych potwierdzają tezę, że w dobrze zorganizowanej placówce badawczej związanej integralnie z zakładem produkcyjnym w bardzo „krótkim czasie można osiągnąć znaczne rezultaty. Oto przykład.Konstrukcja, budowa prototypów, badania i przygoto­wanie do produkcji całej tzw. rodziny maszyn budowla­nych na najwyższym światowym poziomie były celem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Budowlanych Zjednoczenia BUMAR (obecnie Instytut Maszyn Budowla­nych).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)