PIERWSZE PRÓBY LIKWIDACJI

Dlatego też ci, którzy posługiwali się jednym sposobem, widzieli w nim konieczny środek ostrożności, a jednocześnie ubo­lewali nad niecnymi sposobami wymyślonymi przez innych. I co już teraz nie wyda się właściwie za­dziwiające, podczas gdy zlikwidowano niepewność w rzeczywistym świecie, przetrwała mniej lub bardziej nietknięta w ideologicznej podbudowie mądrości obiegowej i nadal grała tam swoją nie­mal pierwszoplanową rolę.Pierwsze próby likwidacji wyszły od przedsię­biorstw mających mocne podstawy własnej dzia­łalności. Największe źródło niepewności, jak już wspomniano, stanowiła konkurencja i wolny, nie­przewidziany ruch konkurencyjnych cen rynko­wych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)