PILNOŚĆ POTRZEBY

Pilność po­trzeby jest funkcją dostępności dóbr potrzebnych jednostce do jej zaspokojenia. Im większy ich za­sób, tym mniejsza satysfakcja z jego powiększenia. I tym mniejsza również ochota, by za nie płacić. Skoro dla większości ludzi brylanty są stosunkowo trudno osiągalne, satysfakcja z posiadania jeszcze jednego płynie ogromna, a potencjalna chęć, by za nie płacić, jest równie wielka. Z wodą dzieje się wręcz odwrotnie. Wynika stąd także, iż tam gdzie zasób dóbr można zwiększyć bez trudu i małym kosztem, ich wartość wymienna będzie odzwier­ciedlać tę łatwość reprodukcji i fakt, że krańcowe potrzeby, które dobra te mają zaspokoić, nie są zbyt pilne. Będzie to prawdziwe, choćby ogromnie trudno było (jak w wypadku wody) całkowicie obejść się bez danej rzeczy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)