PLACÓWKI BADAWCZE

Także pla­cówki badawcze transportu ! łączności zatrudniały zale­dwie 72 samodzielnych pracowników naukowych. W prze- ‚ myślę w 100 placówkach naukowo-badawczych było 1099 badaczy oraz 4732 adiunktów, starszych asystentów i asy- stęntów. Wśród .tych placówek, są.takie, jak Główny,In- stytut Górnictwa czy Instytut Metalurgii Żelaza, które z powodzeniem można zaliczyć do zintegrowanych, dużych instytucji naukowo-badawczych. Jednakże przeważają instytuty małe, centralne laboratoria, zakłady badań i do­świadczeń.   Jak zatem integrować, wiązać owe placówki zaplecza naukowo-badawczego naszej gospodarki? Czy w ogóle zawsze powinna dominować, tendencja do tworzenia dużych, zintegrowanych . instytucji badawczych i rozwojo­wych? Nie. ma na takie pytania odpowiedzi autorytatyw­nych, odpowiedzi nie poprzedzonych badaniami, analiza­mi organizacji, struktury i celów zaplecza naukowo-ba­dawczego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)