PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Plan przestrzennego zagospodarowania Polski do 1990 r. stanowi okazję do urzeczywistnienia koncepcji właściwego ‚ rozwoju aglomeracji, a więc skoncentrowania nie tylko potencjału produkcyjnego, ale’także związanego z nim za­plecza naukowo-badawczego o uwarunkowanym przez roz­wój danej aglomeracji charakterze prac. „Uznaliśmy po­trzebę intensywnego rozwoju nie kilku centrów gospodar­czych i naukowych, ale wielu ośrodków-. Zycie gospodarcze kraju będzie przede wszystkim koncentrowało się w 20—25 aglomeracjach; spośród nich 10 już się znacznie rozwinęło, dalszych-7 kształtuje-się obecnie, pozostałe powstaną do 1990 r, Koncepcje i programy przestrzennego rozwoju przemysłu i rolnictwa, a w tym dotyczące rozwoju aglo­meracji miejsko-przemysłowych, powinny stanowić, kanwę dla tworzenia infrastruktury społecznej, a w niej orga­nizmu nauki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)