Pobieranie pokarmu

Korzystanie z zasobów pokarmowych biotopu decyduje o relacjach między różnymi gatunkami, a także o stosunkach między osobnikami tego samego gatunku. Relacje międzygatunkowe zależą od tego, czy współistniejące gatunki konsumują ten sam rodzaj pokarmu, czy też wykazują różne preferencje pokarmowe. Kształtują się też interakcje między zwyczajami łowieckimi zwierząt drapieżnych a strategiami obrony ich ofiar. Stosunki między osobnikami tego samego gatunku mogą przybierać formę ostrej konkurencji o pokarm, mogą też polegać na współdziałaniu i współpracy, gdy korzystniejsze są działania w grupie. Spotyka się zwierzęta bardzo wybredne, pobierające tylko jeden rodzaj pokarmu. Należy do nich jedwabnik morwowy. Nazywa się je monofagami. Inne zwierzęta, zwane oligofagami, konsumują kilka gatunków roślin lub zwierząt (np. stonka ziemniaczana, mrówkojad). Najmniej wybredne są polifagi, które nie gardzą różnymi rodzajami pokarmu pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. W ekologii bardziej użyteczny jest podział zwierząt na „specjalistów”, do których zalicza się mono- i oligofagi, oraz „generalistów”, obejmujących gatunki poli- fagiczne. W sytuacjach niedoboru preferowanego pokarmu w środowisku „generaliści” łatwo zmieniają swój gust i korzystają z innego aktualnie dostępnego pożywienia, natomiast „specjaliści”, aby zachować ulubione menu, przenoszą się do innych okolic.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)