PODEJMOWANIE KROKÓW

Obecnie w Stanach Zjednoczonych podaż chleba jest duża, zboża zaś wręcz nadmierna. Krańcowy wzrost podaży pszenicy sprawia nieznaczną saty­sfakcję. Ministrowi rolnictwa przyczynia zazwyczaj kłopotów. Dlatego też podejmowanie kroków ce­lem zwiększenia podaży pszenicy nie stanowiło pa­lącej ze społecznego punktu widzenia troski ludzi ożywionych duchem obywatelskim. Zaangażowani w tę sprawę z większą dozą prawdopodobieństwa będą trawili czas na obmyślanie sposobów sku­tecznej kontroli produkcji pszenicy.2 A zwięk­szywszy konsumpcję chleba do tego stopnia, że je­go użyteczność krańcowa stała się bardzo niewiel­ka, ludzie zaczęli wydawać pieniądze na inne rze­czy. Ponieważ w ich modelu konsumpcyjnym rze­czy te figurowały po chlebie, należy mniemać, że również nie są zbyt potrzebne — że ich konsump­cję, tak jak konsumpcję pszenicy, doprowadzono do punktu, w którym użyteczność krańcowa pro­duktu jest mała lub zgoła bez znaczenia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)