Podłoże neuroanatomiczne snu REM

Jouvet (1962) odkrył, że ośrodki sterujące snem REM znajdują się w moście. Wkrótce potem stwierdzono, że uszkodzenie grzbietowo-bocznej części mostu obejmujące miejsce sinawe znosi sen REM u kotów, i stąd powstał pogląd, że jądro to, zawierające neurony noradrenergiczne, jest głównym ośrodkiem tej fazy snu. Późniejsze badania doprowadziły do modyfikacji tego poglądu. Gdy penetrowano obszary mostu za pomocą mikroelektrod, stwierdzono, że aktywność neuronów noradrenergicznych miejsca sinawego nie nasila się, lecz odwrotnie, zmniejsza się w czasie snu REM. Natomiast zwiększa się wtedy aktywność neuronów w sąsiedztwie miejsca sinawego. W toku badań wykonywanych w różnych laboratoriach zwrócono uwagę, że w czasie snu REM szczególnie aktywne są duże neurony, rozproszone w mostowej części tworu siatkowatego. Na zakończeniach aksonów tych neuronów uwalnia się acetylocholina. Potem okazało się, że w sterowaniu snem REM odgrywają rolę tylko neurony cholinergiczne zlokalizowane głównie w okolicy grzbietowo-bocznej mostu, inne natomiast, umieszczone w części przyśrodkowej, odpowiadającej jądru olbrzymiokomórkowemu, są aktywne podczas czuwania, zwłaszcza gdy zwierzę się porusza. Można zatem stwierdzić, że w moście znajdują się neurony cholinergiczne o różnym znaczeniu czynnościowym – jedne uczestniczą w mechanizmie czuwania, inne zaś w mechanizmie snu REM.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)