POGLĄDY O POTRZEBACH

Czy nowe płatki zbożowe na śniadanie lub nowy detergent są tak bardzo upragnione, jeśli aż tyle trzeba wydać, by wzbudzić w konsumencie świado­mość, że ich pragnie? Ale nikt nie miał wielkiej ochoty badać, jakie są tego skutki dla teorii popy­tu konsumpcyjnego, jeszcze mniej chętnie zaś ba­dano znaczenie produkcji i wydajności produkcyj­nej. Pozostały one święte. Niepokój przejawiał się częściej w ogólnej dezaprobacie dla reklamy i pa­rających się nią ludzi, co prowadziło niekiedy do wniosków, że nie powinni istnieć. Takie wnioski spotykały się zazwyczaj ze złym przyjęciem. Pogląd o niezależnie kształtujących się potrze­bach utrzymuje się więc nadal przy życiu. W obliczu wszystkich sił współczesnej sprzedaży nadal panu­je on, niemal nieskalany, w podręcznikach. I w dal­szym ciągu pozostaje misją ekonomisty — a w nie­wielu sprawach pedagogia jest tak stanowcza — bezwzględne poszukiwanie sposobu zaspokojenia tych potrzeb.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)