Pojęcie środowiska wewnętrznego organizmu

Pojęcie środowiska wewnętrznego organizmu, w znaczym stopniu niezależnego od otoczenia, stworzył Claude Bernard, Walter Cannon zaś nazwał stałość tego środowiska homeostazą . Na tak rozumianą homeostazę, czyli na homeostazę wewnątrzustrojową, składa się stały odczyn chemiczny (pH), stałe stężenie osmotyczne płynów ustrojowych, podlegające niewielkim wahaniom stężenie glukozy i niektórych jonów (np. jonów wapnia) we krwi, względnie stabilna temperatura wewnętrzna ciała u zwierząt stałocieplnych i utrzymywana w dość wąskim zakresie wahań objętość krwi.
Z biegiem czasu, podobnie jak ogólnie w naukach biologicznych, również w fizjologii pojęcie homeostazy rozszerzono na wiele innych czynności ustroju, podlegających regulacji ilościowej. W ten sposób powstało pojęcie homeostazy energetycznej, polegającej na zrównoważeniu przyjmowanej i wydatkowanej energii i utrzymywaniu się, u dorosłego osobnika, ciężaru ciała na stałym poziomie. Na podstawie pierwotnej koncepcji homeostazy powstało pojęcie punktu nastawczego (set-point), czyli aktualnie optymalnego poziomu regulacji danego parametru środowiska wewnętrznego w zależności od rodzaju wykonywanych czynności. Na przykład inny jest punkt nastawczy termoregulacji w czasie snu, a inny w czasie wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)