POJĘCIE WARTOŚCI

Jak zauważył Adam Smith: „Nie ma chyba rzeczy bardziej użytecznej niż woda, a jednak nic za nią nabyć nie można; chyba żadnej rzeczy nie sposób otrzymać w zamian za nią. Przeciwnie, diament nie posiada żadnej wartości użytkowej, a przecież można zań często otrzymać znaczną ilość innych dóbr.” Wyjaśniając pojęcie wartości, Smith uważał za wskazane odróżniać „wartość wymienną” od „war­tości użytkowej” i w ten sposób próbował łagodzić paradoks wysokiej użytkowości i niskiej wymienno- ści. Rozróżnienie to budziło raczej, niż rozpraszało wątpliwości i przez następne sto lat ekonomiści usi­łowali znaleźć zadowalające sformułowanie. Wresz­cie pod koniec ubiegłego wieku — chociaż obecnie uwćtóa się, że ich pracę w dużej mierze antycypowa­no — trzech ekonomistów o niezbyt wielkim znacze­niu (Karl Menger, Austriak; William Stanley Je- vons, Anglik; John Bates Clark, Amerykanin) ogło­siło mniej więcej równocześnie wyjaśnienie, które w ogólnej swej treści nadal nam służy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)