POLSKIE DĄŻENIA

W Polsce dążymy do wydatnego skracania cyklu od pomysłu do’przemysłu;”Dzieje się to na linii: instjrtut;ba­dawczy — biuro projektowo-konstrukcyjne — zakład pro­dukcyjny. Istotna dla osiągnięcia pomyślnych rezultatów jest współpracą instytutów z biurami projektowo-kon­strukcyjnymi, które stawiają sobie cel współuczestniczenia w określaniu kierunków badań nad nowymi technologiami, inicjowaniu badań związanych z tematyką projektów, wyr korzystywaniu rezultatów -badań w twórczości projekto­wej. Wiele Ibiur ma także ambicje prowadzenia własnych badań. Natomiast wlnstyjtutach naukowych celem jest ini­cjowanie nowych tematów badawczych, kreślenie kierun­ków poszukiwań. W instytutach uważa się, że rola biur projektowych i konstrukcyjnych powinna polegać na prak­tycznym przystosowaniu, „przymierzaniu” rozwiązań, któ­re zrodziły się w murach laboratoriów badawczych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)