POSTAWY PROWADZĄCE DO SPRZECZNOŚCI

Takie postawy prowadzą do różnych interesują­cych sprzeczności. Samochody są ważniejsze niż drogi, po których jeżdżą. Witamy rozwój usług te­lefonicznych jako coś, co wpływa na wzrost po­wszechnej pomyślności, ograniczenie usług pocz­towych natomiast traktujemy jako oznakę nie­zbędnej oszczędności. Ogromną wagę przywiązuje­my do bogacenia się prywatnych osób, ale nie chce­my ponosić większych wydatków na policję, która strzeże ich mienia. Odkurzacze zapewniające czy­stość domów są rzeczą chwalebną, niezbędną do naszego standardu życia. Zamiatacze ulic, którzy utrzymują miasto w czystości, to tylko przykry wydatek. Stanowi to po części przyczynę tego, że nasze domy są na ogół czyste, a nasze ulice na ogół brudne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)