POTENCJAŁ KADROWY

Nie wie­my, jaka powinna być w naszym kraju optymalna, jeśli chodzi o potencjał kadrowy, wielkość instytutu, zakładu badawczego, konstrukcyjno-technologicznego.’ Jest to bo­wiem uzależnione w znacznej mierze od charakteru badań, danej ‚ dyscypliny wiedzy. Czyżby obecnie nie istniało w świecie miejsce dla mniejszych placówek, czyżby model „małej nauki” przeżył się całkowicie? Organizacja badań w RFN Max-Planck-Gesell- schaft — obejmuje ponad 50 instytutów i mniejszych jed­nostek naukowych i zatrudnia około 8 tys. osób; przeciętny instytut w tej organizacji, mającej znaczny dorobek nau- kowy — około 40 pracowników nauki. Tylko w Instytucie Fizyki Plazmowej w Gurching pracowało ponad 200 badaczy. Warto’ zwrócić uwagę na fakt, że takie placówki,  jak Instytut Genetyki Roślin w Ladenburgu czy Instytut Chemii Komórki w Monachium, zatrudniają po kilkunastu badaczy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)