POWINNOŚĆ PAŃSTWA

Żywność, odzież i dach nad głową mogli za­pewnić prywatni wytwórcy; jeśli panował ład, pro­dukcja ta zazwyczaj rozwijała się dość dobrze. Ale na ład, który był darem rządu, prawie nigdy nie można było liczyć. Z rzadkimi wyjątkami był on też nadmiernie kosztowny. A pod pretekstem za­pewniania ładu dość często zagrabiano środki utrzymania ludności.Nic też dziwnego, że we współczesnych poglą­dach ekonomicznych zawarta jest głęboka nieuf­ność wobec rządu. Celem dziewiętnastowiecznego liberalizmu ekonomicznego było państwo gwaran­tujące ład niewielkim kosztem i właściwie ograni­czone do tej tylko roli. Nawet Marks uważał, że państwo powinno obumrzeć. Te poglądy przetrwa­ły w mądrości obiegowej. I znowu wydarzenia za­dały im serię bezlitosnych ciosów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)