PRACE PRZYGOTOWACZE

Prace nad przygotowaniem innowacji technicznych mo­gą być prowadzone jedynie w warunkach pełnej koncen­tracji potencjału naukowo-badawczego, z doświadczoną i utalentowaną kadrą. Trudno oczekiwać, aby na przykład zaplecze’ naukowo-badawcze elektrotechniki podjęło trud wielkich bada^ skoro nie było odpowiedniej bazy do pro­wadzenia eksperymentów i brakowało specjalistów wyso­kiej klasy.Dopiero po reorganizacji* unowocześnieniu^ zaplecza elektrotechniki można mówić o poszukiwaniu innowacji. ‚W czasie dyskusji, jakie mają miejsce-w środowisku nau­kowym, słyszy się opinie, że nie liczymy w ogolę, lub  w znikomym stopniu, na. talent, . zdolności wynalazcze kadry naukowej. Zadania, jakie stawia się przed badacza^ mi, są bardzo często obliczone na krótką metę. A przeciez chociażby w elektronice konieczne są badania, które przy­niosą efekty za 10 lub 15 lat.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)