PROCES ZMIAN

Proces zmian strukturalnych musi być ściśle zintegro­wany z polityką naukową, z działalnością w sferze po­stępu technicznego w imię unowocześnienia przemysłu. Przekształcenia w strukturze produkcji na rzecz najbardziej przyszłościowych dziedzin wytwarzania mają dać w konsekwencji zmniejszenie zapotrzebowania na siłę ro­boczą w 1990 r. o 540 tys. osób (w stosunku do poziomu, jaki byłby niezbędny przy strukturze produkcji z 1970 r.).Projektuje się także uzyskanie oszczędności drogą zmniej- ‚ szenia kosztów materiałowych w wysokości 150—200 mld zł rocznie w stosunku – do ewentualnych  wydatków, /jakie trzeba byłoby ponieść przy zachowaniu struktury produk- . cji przemysłowej w 1970 r.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)