PRODUKCJA A INTERESY GRUPOWE

Pojęcie interesów grupowych odznacza się w na­szym społecznym użyciu dogodną elastycznością. W zwykłych stosunkach jest to nieuprawniona prze­waga, z jakiej korzysta mniejszość polityczna, do której mówca osobiście nie należy. Kiedy korzysta z niej sam mówca, przestaje to być interesem gru­powym, a staje się ze wszech miar zasłużoną nagro­dą. Kiedy z takich interesów korzysta większość, a nie mniejszość, jest to prawo człowieka. Pomińmy te konceptualne pułapki, nadszedł czas, by przyj­rzeć się roli interesów grupowych w naszych obec­nych postawach względem produkcji. Kto jest najbardziej uzależniony od obecnego złudzenia? Kto będzie najbardziej poszkodowany, kiedy pod napo- rem idei, okoliczności i samego czasu sprawy te zaczną się ukazywać w jaśniejszym świetle? Jak generał przeprowadza rekonesans, by poznać siły wroga, tak i autor powinien wiedzieć, kto się przed nim ukrył w okopach.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)