PRODUKCJA TO NIE WSZYSTKO

Zapewnia się u nas regularnie, że produkcja to nie wszystko. Niemałą wagę przywiązujemy do rze­czy, które nam przypominają o istnieniu duchowej strony życia; ludzie przypominający o niej mają zapewnione pełne szacunku, choć niekoniecznie uważne audytorium. Znamienne jest jednak, że trzeba nam o tym przypominać; a zazwyczaj przy­wodzi się na myśl rzeczy zapomniane. Niewątpli­wie należy być w życiu rozsądnym i praktycznym. W rzeczy samej miernikiem prestiżu produkcji w naszych postawach narodowych jest to, że ją utożsamiamy z rozsądkiem i praktycznością. Naj­wyższą pochwałę pod adresem inteligencji busi­nessmana stanowi stwierdzenie, że zna się na pro­dukcji. W naszych czasach naukowcom nie brak prestiżu, ale wciąż zakładamy, że prawdziwie po­żyteczni mogą się stać tylko pod kierunkiem czło­wieka zaangażowanego w produkcję.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)