Przegroda przezroczysta

Przegroda przezroczysta (septum pellucidum), nazywana w skrócie przegrodą, składa się z dwóch cienkich blaszek rozpiętych w przedniej części mózgowia między ciałem modzelowatym a sklepieniem. W obrębie przegrody znajdują się dwa skupienia neuronów zwane jądrami przegrodowymi przyśrodkowym bocznym. Jądra przegrodowe są stacją przekaźnikową między tworem siatkowatym pnia mózgu a hipokampem. Jądro przyśrodkowe otrzymuje impulsy z tworu siatkowatego śródmózgowia i przekazuje je do hipokampa, natomiast jądro boczne, odwrotnie, otrzymuje impulsy z hipokampa i przekazuje je do tworu siatkowatego. Połączenia siatkowato-hipokampowe odgrywają rolę w reakcji wzbudzenia. Impulsy dochodzące do hipokampa z tworu siatkowatego przyczyniają się do powstawania fal theta w elektroencefalogramie – elektrofizjologicznego korelatu tej reakcji. Poza udziałem w mechanizmie wzbudzenia przegroda uczestniczy w regulacji czynności popędowo-emocjonalnych; wykazano, że u szczurów jej uszkodzenie nasila pobudliwość emocjonalną.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)