PRZEKWALIFIKOWANIE SIĘ

Ośrodek do Spraw Systemów Transportowych NASA-w Cambridge „przekwalifikował się” z problemów zwią­zanych z elektroniką lotów kosmicznych na badania * w dziedzinie transportu naziemnego w ciągu… trzech mie­sięcy! Nastąpiło to wtedy, kiedy obcięto, i to znacznie, fun­dusze tia badania kosmiczne w USA. Zmiana profilu badań ośrodka w Cambridge była zasadnieza: 450 specjalistów o   najwyższych kwalifikacjach zajęło się badaniami, które mają wyprowadzić amerykański .transport z kryzysowej sytuacji — stwierdzono w Kongresie USA.. Nowe badania dotyczą takich zadań, jak sterowanie pociągami za pomocą mikrofal; zespół liczący 35 osób konstruuje satelitę, który będzie wykorzystany do kierowania mchem powietrznym na bardzo zatłoczonych korytarzach powietrznych prze­biegających nad Zachodnim Wybrzeżem, Hawajami i pół­nocnym Atlantykiem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)