PRZEPROWADZONE W POLSCE

Przeprowadzone w Polsce w latach 19?1—1975 analizy wskazują, że przeciętnie tylko’ 82 proc. wyników zakończonych prac badawczych znaj- . duje zastosowanie w praktyce. Jedynie: w dziedzinie problemów węzłowych około 70 proc. takich prac jest zastoso­wanych bezpośrednio po. sfinalizowaniu badań. Czy jed­nak można zmierzyć skutki niskiego poziomu opracowań w fazie badań i prac rozwojowych? Jak oszacować skutki niskiej jakości elementów i podzespołów używanych do produkcji wyrobów. innowacyjnych? Albo — jak ująć w ekonomicznych kategoriach, wpływ; niedostatecznego przygotowania producenta’ do podjęcia nowej produkcji? W. jakim stopniu obniżenie efektów postępu technicznego rzutuje na brak-zaplanowania z góry środków inwestycyjnych; na realizację pomysłu innowacyjnego oraz na brak materiałów; i wykwalifikowanego personelu w przemyśle?

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)