PRZESTRZENNE ROZMIESZCZENIE

Przestrzenne rozmieszczenie placówek naukowo-badaw­czych i wyższych uczelni jest zgodne z rozwojem i stanem obecnej sieci osadniczej kraju, ale jeśli chodzi, o teryto­rialne rozmieszczenie sił wytwórczych, trudno doszukać się współzależności. W Polsce przez całe dziesięciolecia nauka rozwijała się bez ścisłego związku ze specjalizacją gospo-. darczą regionów i makroregionów. Ośrodki naukowo-ba­dawcze i rozwojowe w. poszczególnych, regionach kraju nie były czynnikiem dynamizującym postęp i czynnikiem przekształceń strukturalnych w aglomeracjach miejsko-przemysłowych w takim stopniu, jak by tego należało oczekiwać. Przykładów niezgodnej z rzeczywistymi  po­trzebami regionów lokalizacji placówek naukowo-badaw­czych można przytoczyć wiele.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)