PRZY FORMUŁOWANIU PLANÓW

Ekonomiści i politycy coraz częściej zwracają uwagę na to, iż wkroczyliśmy w epołćę, w której potencjał gospoś ” darczy kraju przestaje się mierzyć ilością wytwarzanych surowców. Kryterium stanowi zakres innowacji, możli­wość tworzenia rzeczywiście nowych rozwiązań.! wyrobów.Przy formułowaniu naszych’planów postępu technicz­nego doskonale pamiętamy o tym, że za 10 lat jedną trze­cią produkcji przemysłowej w krajach rozwiniętych sta­nowić b^ą artykuły, których dotychczas nie znamy. We­dług obliczeń Zakładu Badań Ekonomicznych Instytutu Chemii Ogólnej już za 5 lat od 30 do 50 proc. wyrobów przemysłu chemicznego w krajach gospodarczo zaawanso­wanych przypadnie na chemikalia, obecnie jeszcze nie pro­dukowane.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)