PRZY OPRACOWYWANIU

Przy opracowywaniu ważnych, zakrojonych na szeroką * skalę tematów celowe jest na pewno tworzenie zespołów dla rozwiązywania konkretnych problemów, praktycznego wykorzystania rezultatów prac naukowo-technicznych. Wówczas do pracy nad tematem obok uczonych różnych specj alności angażuj e ~się konstruktorów, technologów,’ praktyków z przemysłu. Taka organizacja gwarantuje naj­lepsze rezultaty. Jest także inny kierunek, bardzo słuszny, rokujący znaczną efektywność na polu innowacji i ich szybkiego zastosowania. Chodzi o tworzenie komplekso­wych placówek naukowo-badawczych, które jednoczą pra­ce wynalazcze, poszukiwania nowych rozwiązań z poczy­naniami projektowo-konstrukcyjnymi, technologicznymi, doświadczalnymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)