PUNKT SPORNY

Założenia, że towary są czymś ważnym, nikt nie kwestionuje, bo czyż nie były zawsze istotnym czynnikiem ła­godzenia nędzy ludzkiej? Okaże się, że ekonomia błyskotliwie powetowała te niebezpieczeństwa so­bie i swoim celom, nieodłącznym od malejącej uży­teczności krańcowej.Był i punkt sporny. Keynes zauważył, że potrze­by ludzkie „dzielą się na dwie klasy — potrzeby absolutne — w tym sensie, że odczuwamy je nie­zależnie od sytuacji, w jakiej mogli się znaleźć na­si bliźni, oraz względne — w tym sensie, że ich za­spokojenie wywyższa nas, pozwala patrzeć na bliź­nich z góry”. Chociaż przyznawał, że potrzeby tej drugiej klasy mogą być nie do zaspokojenia, do­wodził, iż pierwsze dadzą się zaspokoić, i wreszcie dochodził do wniosku, że „jeśli nie będzie więk­szych wojen i wielkiego przyrostu ludności, prob­lem ekonomiczny może doczekać się rozwiązania lub przynajmniej do niego przybliżyć w ciągu stu lat. Oznacza to, że problem ekonomiczny nie jest — jeśli spojrzymy w przyszłość — stałym problemem rasy ludzkiej.”  Keynes poprzestał jednak na tym wniosku. W sporze z mądrością obiegową tak jak inni potrzebował wesprzeć się na okolicznościach. A choć miał lekarstwo na kryzysy, tej podpory jeszcze mu brakowało.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)