Regulacja nastroju

Każdy organizm ma określone potrzeby, których zaspokojenie jest niezbędne dla jego zdrowia, życia i bezpieczeństwa, a w przypadku człowieka i zwierząt wyższych – także dla dobrego samopoczucia. Rozróżnia się potrzeby biologiczne i społeczne, a u człowieka również psychiczne. Potrzeby biologiczne są najczęściej spowodowane brakiem jakiegoś czynnika, istotnego z punktu widzenia zachowania przy życiu osobnika albo utrzymania gatunku. Spośród potrzeb biologicznych wyodrębnia się potrzeby organiczne – pokarmu, wody, składników mineralnych, witamin. Potrzeba może się też wiązać z koniecznością przywrócenia homeostazy, czyli stałych parametrów środowiska wewnętrznego organizmu. Na przykład potrzeba ochłodzenia się podczas upałów czy ogrzania się podczas zimna wynika z zakłócenia homeostazy termicznej organizmu. Oprócz aspektu obiektywnego potrzeby mają u człowieka również aspekt subiektywny w postaci odczuwania braku danego czynnika, w stopniu tym większym, im dłużej potrzeba nie jest zaspokajana. Stan taki nazywa się deprywacją tego czynnika, na przykład pokarmu. Potrzeby społeczne prowadzą u zwierząt do tworzenia grup oraz ustalania własnej rangi w grupie. Potrzeby psychiczne, typowe dla człowieka, są ściśle związane ze strukturą osobowości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)