ROZWÓJ DZIEDZIN

Rozwój takich dziedzin wy­twarzania, które cechuje mniejsza materiałochłonność, nowoczesność procesów technologicznych, wysoki stopień automatyzacji, stanie się źródłem tych znacznych oszczędności materiałowych. Wykorzystanie-tego procesu powin­no stać się jednym z ważniejszych celów strategii gospo- darćzej, zmierzającej do zasadniczych zmian strukturalr nych w produkcji przemysłowej. Przy właściwym-nasyce­niu innowacjami wybranych dziedzin produkcji, stworze­niu w pełni zapotrzebowania na postęp techniczny w prze­myśle realne stanie się rozwinięcie na szeroką skalę pro- dukcji eksportowej, wejście w wielu dziedzinach na ryneK światowy. Czyli urealni się zasada podejmowania produk­cji wielkoseryjnej i masowej w ramach’ międzynarodowego podziału pracy, specjalizacji w ramach wspólnoty socjalistycznej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)