RZĄDOWY PROGRAM

Mamy rządowy program. PR-3, w wyniku realizacji-; którego krajowe zapotrzebowanie na elementy i podzespoły elektroniczne powinno, zostać zaspokojone. Ale nie j tylko. Istotne znaczenie ma: stworzenie warunków do pełnej elektronizacji gospodarki narodowej — zadanie zakro­jone na szeroką skalę ze względu na lukę technologiczną- w dziedzinie rodzimej elektroniki.    Dla realizacji tego zadania .konieczna jest koncentracja ‚ potencjału badawczego i wytwórczego. Dziesiątki zespo- ] łów badawczych, w tym placówki Polskiej Akademii Nauk, muszą podjąć badania podstawowe, by poznać nowe zjawi- , wiska, tąkie jak fizyka wzrostu kryształów dla potrzeb . ] technologii nowoczesnych materiałów, zjawiska powierzchniowe w ciałach stałych; prowadzone będą prace w dzie- . j dżinie optyki zintegrowanej, czy też zjawisk luminescecyjnych ciałach „stałych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)