RZECZYWISTE REZULTATY

Różne są przecież rzeczywiste rezultaty badań i prac rozwojowych zastosowanych.w gospodarce.Opracowanie na przykład podstaw nowych serii silęiików indukcyjnych przynosi gospodarce wielomiliardowe /. korzyści ekonomiczne, wynikające m. ,in.: z oszczędności – energii elektrycznej, materiałów w.skali całego kraju, ale już opracowanie i zastosowanie metod izotopowych do ba­dania procesów; produkcyjnych, składu i zanieczyszczeń surowców, materiałów i produktów daję o wiele trudniejsze do wyliczenia’ efekty ekonomiczne, podobnie jak techno­logia oczyszczania, transportu, dystrybucji i użytkowania gazu ziemnego. Jak, obliczyć korzyści płynące z lepszych warunków-pracy, lepszej jakości, szerszego upowszechnienia nowych metod ,w gospodarce?

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)