ŚCISŁA ZALEŻNOŚĆ

Jeżeli na’ przykład fabryka obrabianek lub aparatów telefonicznych utrzymuje od lat sztywną strukturę organizacyjną, nie integruje swe­go zaplecza naukowo-badawczego, przeznacza. zbyt mało ^środków na prace pionierskie, nie wywołuje zapotrzebowania na innowacje, to bliższe analizy pokazują, że jest to w rzeczywistości przedsiębiorstwo niewłaściwie kierowane.Dawno już udowodniono ścisłą zależność między struk­turą, organizacją i zarządzaniem w przemyśle a sukcesem innowacyjnym; osiąga śię go w przedsiębiorstwach prze­mysłowych o nowoczesnej strukturze, nowoczesnych me­todach zarządzania i organizacji, dynamicznie się rozwija­jących. Aby zabiegać, o twórczość innowacyjną, korzystać z postępu naukowo-technicznego, trzeba najpierw przy­swoić sobie umiejętność nowoczesnego kierowania przed­siębiorstwem, a wówczas mariaż nauki z produkcją nie jest przelotnym i bezowocnym flirtem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)