Sen

Sen charakteryzuje się czasową utratą łączności mózgu z otoczeniem. Sygnały z zewnątrz dochodzą wprawdzie do ośrodkowego układu nerwowego i nawet niekiedy wywołują proste odruchy, nie są jednak świadomie odczuwane. W badaniach na kotach wykazano, że podczas snu zmniejsza się liczba impulsów dochodzących z receptorów do ośrodków sensorycznych kory mózgu. W czasie snu organizm jest również pozbawiony możliwości skoordynowanego oddziaływania na otoczenie. Stąd sen można uważać za stan fizjologicznej deaferentacji i deeferentacji. Często sen człowieka jest definiowany jako stan czasowej utraty świadomości. Definicja ta jest słuszna z pewnym zastrzeżeniem. Podczas snu występują bowiem świadome akty w postaci marzeń sennych, ich charakter jednak jest całkiem odmienny od doznań w czasie czuwania. Przełomem w poglądach na mechanizm snu było stwierdzenie w 1930 r. przez Hessa, że drażnienie prądem elektrycznym środkowej okolicy wzgórza u kotów powoduje zasypianie. W wyniku późniejszych badań ugruntował się pogląd, że snem kieruje złożony system ośrodków rozmieszczonych w różnych częściach pnia mózgu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)