SPECYFIKA ZASIŁKÓW

Ten rezultat nie jest oczywiście specyfiką zasił­ków dla bezrobotnych. Podtrzymywanie ceny pro­duktów rolnych, co narzuca wyrównawcze wydatki publiczne, kiedy spadają ceny produktów rolnych, dochód i siła nabywcza, odnosi ten sam skutek. A także zasiłki opieki społecznej. Emerytury i renty rodzinne zapewniają skromny, lecz stały dopływ siły nabywczej ze strony ludzi niezdolnych już do pracy. Nie oddziałuje na niego spadek aktywności gospodarczej, dlatego też wpływa on stabilizująco. W sumie środki te, mające na celu zmniejszenie  niepewności, stanowią w znacznej mierze to, co ekonomiści nazywają „wbudowanymi stabilizatorami” gospodarki. I tak środki zaradcze, zdaniem wyrazicieli mądrości obiegowej wrogie produkcji, udzielają jej wsparcia w momencie najkrytyczniejszym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)