STRUMIEŃ ŚRODKÓW

Popłynął strumień środków materialnych i w naszych la­boratoriach pojawiła się rzeczywiście, unikalna, specjali­styczna aparatura dla ętkreślonych baclań. Stopień uzbro­jenia miejsca pracy badawczej, .czyli wartość aparatury przypadającej przeciętnie na jedno stanowisko badawcze; wzrósł o 78 p^oc. w stosunku do ubiegłego okresu. Według oficjalnych informacji resortu -nauki i szkolnictwa wyż­szego wyposażenie naszych naukowców w aparaturę do ba- _ dań jest jednak o połowę niższe niż w krajach wysoko roz­winiętych*. Mimo znacznego wzrostu środków przeznaczonych na wyposażenie placówek badawczych i:.dydaktycznych nde udało się w ltach 1971-1975 .nadrobić ..wielo­letnich zaniedbań.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)