STWORZENIE WŁAŚCIWEJ STRUKTURY

Stworzenie właściwej dla kraju struktury przestrzennej potencjału naukowo-badawczego jest przedsięwzięciem ; ogromnie trudnym, złożonym. Niezbędny będzie wieloletni ; i systematyczny wysiłek dla stworzenia takiej przestrzen­nej struktury placówek badawczych, która odpowiadałaby , rozmieszczeniu sił wytwórczych. Wadliwe bowiem przestrzenne rozmieszczenie placówek naukowo-badawczych jest jedną z’przyczyn niedostatecznego powiązania nauki ’ z życiem gospodarczym kraju. W stołecznym regionie pracuje blisko 30 proc. ogółu , zatrudnionych w placówkach naukowo-badawczych i rozwojowych oraz w szkołach wyższych, przy. tym ok^ło : 35 proc. osób’z wyższym wykształceniem pracujących j w placówkach naukowo-badawczych, i rozwojowych zgrupowano w Warszawie. Tak’ ogromnej koncentracji kadry  towarzyszy odpowiednio wysokai stopa nakładów inwestycyjnych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)