Swoiste i nieswoiste działanie bodźców

Swoiste i nieswoiste działanie bodźców można uwidocznić, odbierając z powierzchni czaszki potencjały wywołane. Bodźce słuchowe, wzrokowe, dotykowe i bólowe wywołują zmianę czynności bioelektrycznej właściwej okolicy sensorycznej kory mózgu, zwaną potencjałem pierwotnym. Oprócz potencjału pierwotnego każdy dostatecznie silny bodziec wywołuje jeszcze potencjał wtórny, który pojawia się po znacznie dłuższym okresie latencji. Można go odebrać z rozległych obszarów kory poza okolicą sensoryczną swoistą dla danego bodźca. Aby pojawił się potencjał wtórny, musi najpierw zostać pobudzony twór siatkowaty, a potem pobudzenie to, za pośrednictwem nieswoistych połączeń tworu siatkowatego z korą, rozprzestrzenia się na całą korę mózgu. W toku badań nad mechanizmami czuwania i snu stwierdzono, że oprócz tworu siatkowatego w regulacji tych stanów mają udział również inne struktury mózgu, takie jak tylna część podwzgórza, niektóre jądra wzgórza i ośrodki w tylnej części pnia mózgu. Struktury te wraz z tworem siatkowatym tworzą system ośrodków o podobnej funkcji, zwany układem siatkowatym. Ostatnio do układu siatkowatego zaliczono ośrodki w pniu mózgu należące właściwie do układu łimbicznego i uczestniczące w regulacji czynności popędowo-emocjonalnych. Z ośrodków tych wychodzą drogi charakteryzujące się jednolitym pod względem neurochemicznym charakterem transmisji synaptycznej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)