Synchronizacja rytmów dobowych

Oprócz światła synchronizatorem rytmu okołodobowego może być temperatura otoczenia, dostępność pokarmu lub czynnik socjalny. Na przykład u ptaka izolowanego od otoczenia wykazano, że swobodnie biegnący rytm aktywności ulegał synchronizacji z 24-godzinnym cyklem dobowym, gdy w odpowiedniej fazie cyklu odtwarzano z taśmy magnetofonowej pieśń ptaka tego samego gatunku. Ważne znaczenie z praktycznego punktu widzenia mają badania nad przystosowaniem się zwierząt do nagłych zmian dobowego cyklu świetlnego. Chomikowi przebywającemu w warunkach sztucznego oświetlenia typu LD 12: 12 przyspieszono o 8 godzin początek każdej fazy cyklu. Zwiększona aktywność ruchowa zwierzęcia mierzona obracaniem walca początkowo przypadała na fazę ciemną starego cyklu i częściowo zachodziła na fazę jasną nowego cyklu, potem stopniowo się przesuwała, tak że dopiero po 10 dobach stała się w pełni zgodna z nową fazą ciemną. Jeżeli jednak bezpośrednio po „zmianie czasu” na początku pierwszej (przyspieszonej) fazy ciemnej przeniesiono zwierzę na 2 godziny do innej klatki, wyposażonej w podobny walec, chomik natychmiast przystępował do obracania nim, a potem, gdy wrócił do starej klatki, od razu przejawiał aktywność ruchową zgodną z nowym cyklem świetlnym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)