TECHNIKI

Przez wiele lat dominowała koncepcja, że przede wszystkim należy budować zakłady przemysłowe, wyposażać je w nowoczesne urządzenia technologiczne, a placówki nau­kowo-badawcze. to sprawa drugorzędna. Toteż’w 1966 r. doszliśmy do takiej sytuacji,’że wartość początkową środków trwałych w placówkach badawczych i rozwojowych wynosiła zaledwie około póf procenta wartości środków trwałych naszej gospodarki. Wystąpiła, stale,pogłębiająca ’ się, dysproporcja między wzrostem zatrudnienia i spad­kiem wartości technicznego uzbrojenia miejsca pracy ba­dawczej. Zwiększającej’ się liczbie pracowników nauko- . wych nie towarzyszyło wyposażanie placówek badawczych w nowoczesną aparaturę. Niestety skutki tej sytuacji od­czuwamy jeszcze dzisiaj.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)