TEORIA POPYTU KONSUMPCYJNEGO

Teoria popytu konsumpcyjnego, jak się dzisiaj powszechnie przyjmuje, opiera się na dwu ogól­nych założeniach, z których żadne nie jest całkiem oczywiste, ale oba są niezmiernie ważne dla obe­cnego systemu wartości uznawanego przez ekono­mistów. Pierwsze, że pilność potrzeb wyraźnie się nie zmniejsza, w miarę jak coraz więcej ich się za­spokaja, a ściślej mówiąc, w tym stopniu, w jakim zjawisko to zachodzi, jest mało dostrzegalne i nie interesuje ekonomistów czy polityków gospodar­czych. Kiedy człowiek zaspokoi potrzeby fizyczne, zaczyna odczuwać pragnienia wyrosłe na podłożu psychicznym. Tych drugich nigdy się nie za­spokoi, a przynajmniej nie da się udowodnić żad­nego postępu w tej dziedzinie. Koncepcją zaspoko­jenia ekonomia się nie interesuje. Rozważania na temat porównywalności potrzeb żołądka i ducha nie przynoszą pożytku ani nie mają wartości nau­kowej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)