Tłumienie ruchów oscylacyjnych

Większość ruchów ma tendencję do przekraczania niezbędnego zakresu i do oscylacji. Tendencji tej móżdżek przeciwdziała w następujący sposób.
Impulsy nerwowe powstałe w wyniku pobudzenia okolicy ruchowej kory mózgu biegną dwiema drogami. Jedną z nich jest droga korowo-rdzeniowa, którą polecenie wykonania ruchu biegnie bezpośrednio do ośrodków ruchowych rdzenia kręgowego. Drugą są włókna korowo-mostowe, dochodzące do jąder mostu. Z jąder tych impulsy nerwowe podążają do móżdżku i docierają zarówno do jądra wsuniętego, jak też do komórek ziarnistych. Pobudzenie jądra wsuniętego wyzwala serię impulsów biegnących przez jądro czerwienne do ośrodków ruchowych rdzenia kręgowego. Impulsy te, współdziałając z impulsami docierającymi tu przez drogi korowo-rdzeniowe, zwiększają stan pobudzenia tych ośrodków, a zatem przyczyniają się do nasilenia ruchu. Wkrótce potem pobudzenie komórek ziarnistych zostaje przekazane do komórek Purkinjego, a te z kolei hamują jądro wsunięte. Powoduje to nagłe przerwanie pobudzającego oddziaływania jądra wsuniętego na ośrodki rdzenia, a tym samym nagłe osłabienie ruchu w momencie, gdy spełnił on swe zadanie. Podobny mechanizm zapobiega pojawieniu się ruchów oscylacyjnych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)